Vis hele kalenderen

27.11.2013

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Stortinget

  Statsråd Torbjørn Røe Isaksen deltar i Stortingets muntlige spørretime. I tillegg har han fire spørsmål i den ordinære spørretimen.

  Statsråd  Torbjørn Røe  Isaksen deltar i Stortingets muntlige spørretime. I tillegg har han fire spørsmål i den ordinære spørretimen.

  9. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Regjeringa har varsla en ny privatskolelov som åpner for flere privatskoler. I Sverige har SVT avslørt at en rekke private skoler systematisk siler ut elever med lave karakterer til tross for at det er ledige plasser på skolen, jf. oppslag i Vårt Land 31. oktober 2013, og at slik siling er i strid med svensk lovverk. På hvilken måte mener statsråden man kan forsikre seg mot en slik praksis i Norge etter innføring av en ny lov om private skoler?

  10. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Etter signaler fra kunnskapsministeren om forsøk med karakterer i barneskolen vurderer nå en rekke kommuner å søke om forsøk. Dette til tross for at internasjonal forskning viser at tallkarakterer i barneskolen ikke fremmer læring, og at det er flertall i Stortinget imot bruk av tallkarakterer i barneskolen. Mener statsråden det er fornuftig bruk av tid og ressurser å drive spredte forsøk med tallkarakterer i norsk barneskole, og at dette vil tilføre ny viten som internasjonal forskning ikke viser i dag?

  11. Fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  Kunnskapsministeren har uttrykt et ønske om mer åpenhet rundt resultatene av nasjonale prøver i skolen, slik at disse skal kunne brukes av kommuner, skoleledere, kommunepolitikere og foreldre. Statsråden vil åpne for rangering av skoler på kommunenivå, men ikke på nasjonalt nivå. Høyre har også programfestet at foreldre skal kunne velge skole for sine barn, også på tvers av kommunegrenser. Kristelig Folkeparti frykter at dette vil øke forskjellen mellom skolene, og skape A- og B-skoler i kommunene. Deler statsråden denne bekymringen?

  12. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

  Fylkesrådet i Troms, dannet av Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, foreslår omfattende nedleggelser og sentralisering av linjer og skoler i fylket. SV frykter at nedleggelsene vil svekke lokalsamfunnene, utdanningsmangfoldet, øke frafallet og at færre velger videregående opplæring. I regjeringserklæringen er regjeringen opptatt av å bekjempe frafall. Sentralisering av tilbud vil føre til flere hybelboende elever, som er en utsatt gruppe for frafall. Hva tenker statsråden om denne utviklingen?

Til toppen