Vis hele kalenderen

18.02.2015

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare på fire spørsmål i Stortingets spørretime.

  10. Fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

                  Foreningen !les har vært del av ulike lesestrategier siden 2003. Foreningen har imidlertid fått vite at deres tiltak ikke vil være en del av Lesestrategi 2015-2019. Dette vil medføre at 180 000 elever og om lag 5 000 lærere kan miste tiltak som har vært en del av norsk skole de siste 17 årene. Hva er begrunnelsen for at Foreningen !les ikke lenger skal være del av lesestrategien, og hvordan ser statsråden for seg at arbeidet i Foreningen !les kan videreføres utenfor strategien?        

  11. Fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

                  Det foregår en stor debatt om universitets- og høyskolestrukturen. Statsråden ønsker i utgangspunktet frivillige sammenslåinger, og har bedt institusjonene utrede hva de skal være og hvem de vurderer som gode kandidater for fusjon ut fra faglige grunner. På Vestlandet har ingen av institusjonene ønsket å gå for et vestlandsuniversitet.  Dersom det virkelig er frivillighet og kvalitet som skal legges til grunn hvorfor velger statsråden å kontakte Universitet i Bergen om å se på dette på alternativet på nytt?        

  12. Fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

                  Høyskoler har bidratt til å styrke profesjonsutdanningene ved blant annet å øke antall professorer og en offensiv satsing på praksisnær forskning. Det logiske for Vestlandet er å samle alle profesjonsutdanningene i et felles vestlandsk profesjonsuniversitet med hovedfokus på å utdanne fremtidens ingeniører, lærere og sykepleiere av høy kvalitet. Men utdanningsinstitusjonene opplever at det viktigste er å finne en partner. Er sammenslåing blitt viktigere enn formålet om høyere kvalitet i utdanningene?        

  13. Fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kunnskapsministeren

                  Det går nå føre seg ein debatt om struktur mellom institusjonane i høgare utdanning. Høgskulen i Volda ynskjer primært å halde fram åleine, men opplever eit sterkt press frå statråden om å fusjonere. Høgskulen etterlyser fagleg grunnlag for at fusjonen er det einaste alternativet.  Kva fagleg grunnlag har statsråden som Høgskulen i Volda ikkje kjenner til?        

Til toppen