Stortingskomité til Brussel for oppdatering på sentrale EU-saker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom to intense dager møtte Stortingets arbeids- og sosialkomité viktige EU-aktører for å lære mer om europeisk politikk på området, og hvordan dette påvirker Norge.

Komiteen møtte den svenske europaparlamentarikeren Marita Ulvskog i Europaparlamentet. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.

Mange av Europas utfordringer og muligheter på området angår også Norge, og derfor er EU en viktig aktør å ha kjennskap til for Stortingets arbeids- og sosialkomité. I løpet av 25. og 26. januar møtte komiteen representanter for arbeidslivets parter, Europakommisjonen, Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité, ESA og det nederlandske formannskapet.

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i hele EØS-området. Det meste av EUs regler for arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter tas inn i EØS-avtalen. Det samme gjelder regelverket for koordinering av trygderettigheter for borgere som flytter til eller arbeider i et annet land i EØS-området. Arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk og sosialpolitikk er et nasjonalt ansvar i EU-landene og i Norge.

– Følger forhandlingene nøye

Et eksempel på hvordan europeisk politikk påvirker, er den pågående debatten om britisk EU-medlemskap. Ett av momentene Storbritannias statsminister David Cameron har bedt om i forhandlingene er muligheten til å begrense offentlige ytelser til migranter. Utfallet av forhandlingene vil kunne påvirke fullmaktene resten av landene innenfor EØS-området har på feltet.

Komiteleder Arve Kambe (H) sier denne diskusjonen er kjent fra norsk politikk.

– Vi følger forhandlingene mellom EU og Storbritannia nøye. Det er spilt inn en rekke endringsforslag knyttet til trygderettigheter innenfor EØS-området. Dette er en diskusjon vi kjenner igjen, sier Kambe, og viser til at regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg ledet av UiO-professor Grete Brochmann, som skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Brochmann ledet også velferds- og migrasjonsutvalget, som i 2011 la fram en rapport om konsekvensene økt migrasjon og internasjonal mobilitet har for den norske velferdsmodellen.

Etter møter med EU-delegasjonen, Brussel-representanter for NHO, LO og KS og Europakommisjonen 25. januar, møtte komiteen europaparlamentarikerne Marita Ulvskog (Sverige) og Ulla Tørnæs (Danmark) 26. januar. Ulvskog og Tørnæs representerer henholdsvis den sosialdemokratiske partigruppen S&D og den liberale partigruppen ALDE, og er første og tredje nestleder i parlamentets arbeids- og sosialkomité.

Møte med Oda Helen Sletnes, Norges ambassadør til EU, på Norges hus. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.

Felles utfordringer

Senere samme dag møtte komiteen også flere representanter fra Europakommisjonen, ESA og det nederlandske EU-formannskapet.

Kambe understreker at Norge har felles utfordringer med mange europeiske land og at det er viktig å være oppdatert på utviklingen utenfor landet.

– Dette gir oss et nyttig innblikk i status på området i EU, samtidig som det er en mulighet til å markedsføre Norges modell som et instrument for å lykkes i arbeidslivspolitikken. Det viktigste er å få innspill til gode virkemidler når det gjelder å redusere arbeidsledigheten, sørge for økt vekst for næringslivet og å skape nye arbeidsplasser.

Komiteen utenfor Europaparlamentet. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.

Les også: Norges samarbeid med EU på arbeids- og sosialområdet