Stortingsmelding om energipolitikken - oppstartsmøte

I samarbeidsplattformen har Regjeringen varslet at det skal legges frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk. Arbeidet med stortingsmeldingen skal nå settes i gang.

I den forbindelse arrangerer olje- og energiministeren et oppstartsmøte for å få innspill til viktige tema i en slik stortingsmelding. Første del av møtet vil bestå av forberedte innspill fra inviterte aktører. I tillegg åpnes det generelt for at deltakere kan holde korte innlegg på inntil 2 min. Det vil også være mulig å legge igjen et skriftlig innspill.

Dersom det er ønskelig å delta eller holde et kort innlegg på oppstartsmøtet vennligst ta kontakt med Heidi Lundberg på telefon 22 24 63 01 eller på e-post Heidi.Lundberg@oed.dep.no innen mandag 24. februar.

Oppstartsmøtet vil finne sted kl 08.30 – 11.30 den 3.mars i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo.  

Foreløpig program

Kl 08.30                Olje- og energiministeren ønsker velkommen.

kl 08.40                Innlegg fra inviterte aktører.

kl 10.15                Pause.

kl 10.30                Korte innlegg.

kl 11.30                Avslutning v/olje- og energiministeren før en enkel lunsjservering.

Til toppen