Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stortingsmelding om kriminalomsorgen

Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet blir prioritert

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om hvordan man skal få løst kapasitetsproblemene for gjennomføring av straff og varetekt i kriminalomsorgen.

– Vi følger opp regjeringsplattformen og legger grunnlaget for å øke soningskapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser. Dette er et viktig og stort løft for straffesakskjeden, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I meldingen kommer det klart fram at behovet for mer kapasitet er størst på Østlandet, i Agderfylkene og på Vestlandet. Meldingen viser et gap mellom dagens straffegjennomførings­kapasitet og behovet fram mot 2040. I tillegg har fengslene et betydelig vedlikeholdsbehov som gjør kapasitetsbildet enda mer utfordrende.

Det er behov for midlertidige og permanente tiltak både på lang og kort sikt. Ved bruk av dublering og leie av fengselskapasitet i Nederland, kan man på kort sikt få satt igang tiltak for å lette soningskøen. I tillegg må kriminalomsorgen midlertidig erstatte den kapasiteten som blir borte når fengsler må redusere antallet plasser for å vedlikeholde bygningsmassen.

– For å sikre nok plasser i fremtiden må vi bygge fengsler med lukket kapasitet. At vi ikke har dette på plasser en trussel for rettssikkerheten, og soningskøen er en alvorlig flaskehals i straffesakskjeden hvor vi må finne en varig løsning, sier justis- og beredskapsministeren. 

Melding til Stortinget: Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Til toppen