Presidentmøte: Thommessen møtte Schulz

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortingspresident Olemic Thommessen besøkte 1. mars Europaparlamentet i Brussel og møtte president Schulz.

Stortingspresident Olemic Thommessen og Europaparlamentspresident Martin Schulz. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Stortingspresident Olemic Thommessen besøkte 1. mars Brussel for å delta på åpningen av  Europaparlamentets "Ukraina-uke". Konferansen samler parlamentarikere fra hele Europa til erfaringsutveksling med medlemmer av Ukrainas parlament om god parlamentarisk praksis, lovgivning og representasjon.

Thommessen deltok på en høynivådiskusjon om forholdet mellom lovgivende og utøvende makt, og var en av innlederne i spesialseminaret om etikk i politikken. Tidligere EP-president Pat Cox la ved åpningen av konferansen frem en rapport om og veikart for intern reform og kapasitetsbygging.

Det parlamentariske samarbeidet er det mest omfattende i EPs historie.

Møtte Schulz

Thommessen møtte en rekke europeiske kolleger, blant dem presidenten i den ukrainske Radaen, Volodymyr Groisman. Han hadde også et eget møte med Europaparlamentspresident Martin Schulz . EU-ambassadør Oda Helen Sletnes deltok i møtet.  

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

– Det var et positivt møte som bekreftet det gode samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet. Samtidig opplevde jeg at han signaliserte et ønske om å styrke samarbeidet ytterligere, ikke minst knyttet til demokratisk utvikling, sier Thommessen.

– Han takket også ja til å besøke Norge.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Se VIDEO fra besøket her.