Historisk arkiv

Stortingsproposisjon i tråd med kongelig resolusjon om garanti for andel av innskudd i Kaupthings filial i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I tråd med Stortingets bevilgningsreglement er det i statsråd i dag fremmet stortingsproposisjon om statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge.

Mandag 13. oktober 2008 ble det ved kongelig resolusjon besluttet at staten garanterer for den andel av innskudd i den norske filialen av Kaupthing Bank som skal dekkes av den islandske innskuddsgarantiordningen. Den islandske innskuddsgarantiordningen skal dekke opp til motverdien av ca. 20 000 euro per innskyter. Rammen for garantien er satt til 400 millioner kroner. Les mer om den kongelige resolusjonen her.

I tråd med Stortingets bevilgningsreglement er det i statsråd i dag fremmet stortingsproposisjon om statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge.

Les proposisjonen her

Til toppen