Stortingsrepresentanter på studietur til Brussel

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

En gruppe stortingsrepresentanter var nylig på en to ukers studietur til Brussel, Strasbourg og Luxembourg for å lære mer om EU og EFTA/EØS. På programmet sto blant annet møter med europakommissærer og europaparlamentarikere.

Stortingsrepresentantene besøkte blant annet Norges delegasjon til EU under sitt opphold i Brussel. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

En gruppe stortingsrepresentanter var nylig på en to ukers studietur til Brussel, Strasbourg og Luxembourg for å lære mer om EU og EFTA/EØS. På programmet sto blant annet møter med europakommissærer og europaparlamentarikere.

Fra 13. til 24. januar var ni stortingsrepresentanter på studietur til Strasbourg, Luxembourg og Brussel. Målet med studieopplegget var å øke forståelsen for hvordan de ulike institusjonene i EU og EFTA/EØS er organisert, gi innblikk i aktuelle saker samt legge til rette for nettverksbygging.

– Viktig med god innsikt i EUs prosesser
– Gjennom EØS-avtalen er mye av vårt arbeid på Stortinget påvirket av EU. Det er derfor viktig at vi som er stortingsrepresentanter har god innsikt i prosesser og politiske saker, som er aktuelle i Brussel og Strasbourg, sier Irene Johansen (A).

Å møte beslutningstagerne i EU mener også flere av deltagerne var særlig nyttig.

– Det er nyttig både å få møte de som gjør en jobb for Norge og også beslutningstagerne i EUs prosesser. Det er viktig for oss å ha kontakt med disse, sier Torill Eidsheim (H).

Fikk orientering om Norge og EU ved EU-delegasjonen
Programmet besto blant annet av besøk i Europaparlamentet for å følge plenumssesjonen i Strasbourg og møter med noen av de folkevalgte representantene. Gruppen møtte også europakommissærene Michel Barnier, Connie Hedegaard og Cecilia Malmström.

Gruppen besøkte dessuten Norges delegasjon til EU, EFTA-domstolen, EFTA-sekretariat, EUs utenrikstjeneste (European External Action Service), EØS-midlenes sekretariat og møter med representanter fra de norske regionskontorene i Brussel.

Ved EU-delegasjonen fikk stortingsrepresentantene orienteringer om det brede samarbeidet mellom Norge og EU og foredrag om EUs politikk på feltene justis, migrasjon, forsvar, miljø, klima, energi, samferdsel, fisk, landbruk, mattrygghet, finans, næring og arbeids- og sosialpolitikk.

Under oppholdet i Brussel inviterte i tillegg Stortinget hele det norske miljøet til en mottakelse på Norway House.

Følgende representanter deltok på studieturen:

  • · Fredric Bjørdal (arbeid- og sosialkomiteen), A
  • · Tina Bru (energi- og miljøkomiteen), H
  • · Margunn Ebbesen (justiskomiteen), H
  • · Torill Eidsheim (transport- og kommunikasjonskomiteen), H
  • · Heikki Holmaas (energi- og miljøkomiteen), SV
  • · Irene Johansen (finanskomiteen), A
  • · Odd Omland (næringskomiteen), A
  • · Helge Thorheim (kontroll- og konstitusjonskomiteen), FrP
  • · Michael Tetzschner (kontroll- og konstitusjonskomiteen), H
Til toppen