Norge øker den humanitære støtten til Afghanistan

- Flere hundre tusen afghanere, som har vært flyktninger i Pakistan, vender nå tilbake til hjemlandet. Dette har skapt store humanitære behov. Norge øker derfor den humanitære støtten til Afghanistan med 64 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Det anslås at ni millioner mennesker trenger nødhjelp i Afghanistan, hvorav 1,3 millioner er internt fordrevne. Spesielt kritisk er det for flere hundre tusen afghanske flyktninger, som har returnert fra Pakistan til sør-østlige Afghanistan siden i sommer.

- Flyktningsituasjonen legger stort press på afghanske myndigheter og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Norge svarer nå på nødhjelpsappellene fra FN og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. Vi samarbeider med partnere som effektivt kan gi sårt tiltrengt nødhjelp, som husly, medisiner, mat og vann og sanitære tjenester, sier utenriksminister Brende.

Norge kanaliserer den humanitære støtten via Flyktninghjelpen, FN og IOM. Disse har mangeårig erfaring i å bistå internt fordrevne og tilbakevendte flyktninger. Mange har oppholdt seg i Pakistan i flere tiår og møter en rekke utfordringer, blant annet med å få tilbake eiendom, og trenger juridisk rådgivning for å kunne starte på nytt i Afghanistan.

- Daglig er det flere tusen flyktninger som returnerer fra Pakistan. Norge bidrar til at disse menneskene, som er i en sårbar situasjon, får beskyttelse og nødvendig bistand, sier Brende.  

I 2016 gir Norge samlet 240 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan. 

Til toppen