Norge øker sin humanitære støtte til Den sentralafrikanske republikk

- Jeg er svært bekymret for den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Det er viktig for befolkningen at FNs sikkerhetsråd i dag har vedtatt å forsterke den internasjonale stabiliseringsinnsatsen, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er svært bekymret for den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Det er viktig for befolkningen at FNs sikkerhetsråd i dag har vedtatt å forsterke den internasjonale stabiliseringsinnsatsen, sier utenriksminister Børge Brende.

Den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikken forverres stadig. Omfattende overgrep mot sivilbefolkningen og brudd på menneskerettighetene pågår, og det er nærmest lovløse tilstander i store deler av landet. Lokalbefolkningen og folk på flukt har akutt behov for humanitær hjelp og beskyttelse.

Regjeringen dobler derfor støtten til Leger Uten Grenser til 10 millioner kroner, mens Den internasjonale Røde Kors-komiteen får 15 millioner kroner til sitt arbeid. Norge bidrar også gjennom FNs nødhjelpsfond, slik at den totale norske humanitære støtten til Den sentralafrikanske republikk er på rundt 32 millioner kroner. I tillegg kommer Norges generelle bidrag til FNs fond og programmer i landet.

- Jeg er bekymret også for de regionale konsekvensene av krisen. Det er fare for at lovløsheten som hersker i Den sentralafrikanske republikk bidrar til at landet blir et fristed for ekstremister, væpnede grupper og internasjonal organisert kriminalitet, og dermed forsterker ustabiliteten i regionen, sier Brende.

Utenriksministeren mener det er avgjørende at FNs sikkerhetsråd i dag vedtok å få inn en forsterket afrikansk stabiliseringsoperasjon (MISCA) som vil bli støttet av en utvidet fransk styrke (Operasjon Sangaris).

- Regjeringen vil følge utviklingen tett fremover og vurdere ytterligere bidrag til nødhjelpsinnsatsen. Vi understreker at alle parter i konflikten er forpliktet gjennom internasjonal humanitær rett til å legge til rette for at nødvendig bistand når fram til dem som trenger det, sier utenriksministeren.

 

Til toppen