Støtte til drift av asylmottak i Hellas

EØS-midlene

Frivillige organisasjoner i Hellas skal få støtte gjennom EØS-midlene til å drifte asylmottak. Behovene er store.

Fra et asylmottak nord i Hellas, ikke langt fra grensen til Tyrkia. UD/Christian Grotnes Halvorsen


Frivillige organisasjoner i Hellas skal få støtte gjennom EØS-midlene til å drifte asylmottak. Behovene er store.

Tilstrømningen av asylsøkere og illegale innvandrere til Hellas er en stor utfordring. Det er mangel på asylmottak, og det er rom for forbedringer i de mottakene som eksisterer.

De fleste mottakene i Hellas er drevet av frivillige organisasjoner, og avhengige av kortsiktig og ustabil finansiering.

For å bøte på disse utfordringene og sikre mer langsiktig finansiering er det satt av 4 millioner euro gjennom EØS-midlene over tre år. Støtten lyses ut gjennom Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i januar neste år. De avsatte EØS-midlene skal fordeles på frivillige organisasjoner som ønsker å opprette nye, eller utvide og forbedre allerede eksisterende mottaksplasser.

Støtten vil rette seg spesielt mot enslige, mindreårige asylsøkere. Organisasjonene kommer også til å bli oppfordret til å samarbeide nært med vertskommuner og andre lokale og regionale myndigheter.

Gjennom EØS-midlene er det satt av om lag 21 millioner euro til å støtte opp om Hellas’ pågående reformer innenfor asylsektoren. Utlendingsdirektoratet er norsk samarbeidspartner i programmet.

Det er viktig at antall plasser i mottak øker, men også at kvaliteten på tjenestene i mottakene blir bedre, sier direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang.

Til toppen