Støtte til etableringen av Bjarkøyforbindelsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 22,8 millioner kroner som statlig medfinansiering av Bjarkøyforbindelsen.

- Det er godt å se at arbeidet er i gang for å gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringslivet lokalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Harstad og Bjarkøy vedtok i 2002 å slå seg sammen dersom det ble etablert en fast forbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i daværende Bjarkøy kommune.

1. januar 2013 ble kommunene slått sammen, og i august i år inngikk Troms fylkeskommune avtale med entreprenør om hoveddelen av prosjektet. Dermed var departementets forutsetninger oppfylt, og midlene blir utbetalt til fylkeskommunen etter ønske fra Harstad kommune.

Daværende kommunalminister Erna Solberg lovet kommunene støtte på 20 millioner kroner i 2005. Dette er senere prisjustert til 22,8 millioner kroner. Nå, nesten to år etter sammenslåingen, får kommunen utbetalt støtten fra departementet. Ved framtidige sammenslåinger vil utbetalingsprosessen bli langt enklere og mer forutsigbar.

- I kommunereformen er reformstøtten enklere og mer forutsigbar enn den var da Harstad og Bjarkøy slo seg sammen. Nå får kommuner som slår seg sammen bryllupsgaven når den nye kommunen er etablert, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen