Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.

Målet for støtteordningen er miljøvernsamarbeid med Russland, der især erfaringsutveksling og kompetanseheving fremmes. Støtten er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og Barentsregionen. Det kan også tildeles midler til samarbeid mellom frivillige miljøvernorganisasjoner.

Prosjektmidler for treårsperioden 2013-2015 ble i all hovedsak tildelt i 2013.  I 2015 er det likevel noe midler tilgjengelig og det åpnes derfor opp for søknader til:

  • prosjekter i arbeidsprogrammet 2013-2015 under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen
  • videreføring av andre pågående prosjekter som har mottatt støtte i 2014

Det kan kun søkes om støtte til aktiviteter som skal gjennomføres i 2015.

De aktuelle retningslinjer og prioriteringer, samt arbeidsprogrammet for miljøvernsamarbeidet med Russland finnes her:

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Søkere som kan være omfattet av disse reglene skal undersøke om prosjektet det søkes støtte til er forenlig med statsstøtteregelverket. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider. Klima- og miljødepartementet kan trenge noe lenger saksbehandlingstid for de søknadene som må vurderes opp mot statsstøttereglene.

Søknader

Søknadsfrist: 30. januar 2015. Søknader skal kun sendes elektronisk til postmottak@kld.dep.no, med kopi til ingrid.lillehagen@kld.dep.no. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen ”Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Søkere til prosjekter i arbeidsprogrammet skal benytte følgende søknadsskjema:

For eventuell videreføring av andre pågående prosjekter skal Utenriksdepartementets søknadsskjema benyttes:

NB! Les utlysningstekst og retningslinjer grundig før søknad sendes og merk at skjemaene skal sendes til ovennevnte e-postadresser, og ikke til Utenriksdepartementet.

Spørsmål rettes til: 
Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-postingrid.lillehagen@kld.dep.no
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post anne.berteig@kld.dep.no