Støtte til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen mener det er viktig å støtte opp om tiltak som er med på å gjøre nasjonale minoriteters kultur og historie synlig i offentligheten. Vi gir derfor totalt 1,75 millioner kroner til ulike prosjekter som bidrar til å synliggjøre nasjonale minoriteters plass i det norske samfunnet, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er flere sider av de norske jødenes kultur og historie som fortsatt er ukjent, og da kanskje særlig situasjonen for jødene nord i landet. Jødisk museum i Trondheims utstillingsprosjekt, som omhandler den jødiske befolkningen fra Trondheim og nordover, er derfor et godt initiativ, sier statssekretæren.

Jødisk museum i Trondheim får 400 000 kroner til utstillingen "- Du skal fortelle dine barn…", om holocaust i Trondheim og det nordenfjeldske. Målgruppen for utstillingen er blant annet skoleelever og studenter. I tillegg blir det gitt 150 000 kroner til Jødisk museum i Oslo til prosjektet Jødisk dans og toner. Målet med prosjektet er å skape økt interesse for jødisk musikk, dans og for språket jiddisk. Også Det jødiske samfunn i Trondheim får midler til å markere Holocaustdagen og til arrangementer i forbindelse med jødiske høytider.

– Jeg er også glad for at vi kan bidra med støtte til Scene Midts dokumentarfilm Finnkjerringa, som skal være en moderne film om skogfinnene i Norge, sier Anne Karin Olli.

Scene Midt får 100 000 kroner til sin dokumentarfilm, som vil vise reisen til en person med skogfinske aner fra Norge og tilbake til sine røtter i Finland. Filmen er tenkt vist på NRK, på kino og festivaler. I tillegg blir det gitt midler til to andre skogfinske prosjekter.

Det blir også gitt tilskudd til tre prosjekter som gjelder norske rom, både til et filmprosjekt, en lydbok for barn på romanes og til den internasjonale sigøynerfestivalen.

Tilskuddene blir gitt over tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter. Over tilskuddsordningen blir det i tillegg gitt i overkant av fem millioner kroner i driftsstøtte til sju organisasjoner for nasjonale minoriteter. Det blir også gitt 230 000 kroner til å starte opp en fellesorganisasjon for nasjonale minoriteters organisasjoner, som skal være et forum hvor minoritetene kan diskutere saker av felles interesse.

Samlet oversikt over tilskudd til nasjonale minoriteter

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00