Viderefører den norske støtten til FNs høykommissær for flyktninger

Norge annonserer i dag 350 millioner kroner i kjernestøtte til FNs høykommissær for flyktninger i 2018.

– FNs høykommissær er en strategisk partner for Norge i arbeidet med å sikre humanitær beskyttelse og bistand til mennesker som er tvunget på flukt. Beslutningen om fortsatt betydelig støtte i 2018 er et tydelig signal om at vi ønsker å videreføre innsatsen og samarbeidet på dette viktige området, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

Beløpet er det samme som i tidligere år, og vil bli annonsert under Høykommissærens årlige giverkonferanse som finner sted i Genève i dag. Det tas forbehold om Stortingets samtykke. Norge gir også tilleggsmidler til UNHCR med øremerking mot spesifikke land og regioner, ut fra behov. Hittil i 2017 har Norge bidratt med nærmere 760 millioner kroner til UNHCR totalt, inkludert kjernebidraget.  

- Betydningen av mandatet til FNs høykommissær for verdens flyktninger kan vanskelig overvurderes. I en verden med stadig nye og langvarige flyktningkriser, ser vi verdien av Høykommissærens arbeid hver dag, verden over, sier utenriksministeren.  

Hjelpeinnsatsen til FNs høykommissær for flyktninger skal nå ut til om lag 67 millioner mennesker verden over. I tillegg til flyktninger, bistår Høykommissæren også internt fordrevne personer, statsløse, asylsøkere og returnerte. Med over 11.000 ansatte i 130 land, er Høykommissæren den største hjelpeorganisasjonen med globalt mandat for beskyttelse av flyktninger.  

FNs høykommissærs oppgaver inkluderer blant annet registrering av flyktninger, koordinering og utøvelse av livreddende nødhjelp, og tilrettelegging for bærekraftige løsninger for mennesker som er tvunget på flukt. Norge er fjerde største giver av kjernestøtte til UNHCR, og syvende største giver totalt.

Til toppen