Støtter Guterres som neste generalsekretær i FN

– Jeg er glad for at Sikkerhetsrådet har anbefalt António Guterres som FNs neste generalsekretær. Han er svært godt kvalifisert og har de egenskapene som skal til for å lede FN i en verden der stadig flere rammes av krig, konflikt og humanitære katastrofer, sier statsminister Erna Solberg.

Anbefalingen av Guterres ble formelt vedtatt av et enstemmig Sikkerhetsråd i dag. Anbefalingen går nå til FNs generalforsamling som er ventet å foreta den formelle utnevnelsen i løpet av kort tid.

-Våre viktigste utfordringer må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Her spiller FN en svært viktig rolle. I en tid preges av motsetninger, er det positivt at Sikkerhetsrådets medlemmer er enige om valg av generalsekretær. Guterres vil bli en sterk og tydelig generalsekretær. Norge vil gi ham all mulig støtte, sier statsministeren.  

Guterres var FNs høykommissær for flyktninger i over ti år frem til 2015. Som en av verdens største givere til høykommissærens kontor har Norge hatt et nært samarbeid med Guterres. Han er kjent som en karismatisk, profesjonell, ydmyk og prinsipiell leder, med et oppriktig engasjement og en sterk stemme for verdens flyktninger. Blant de mange kandidatene til FNs toppjobb, har Guterres lenge vært favoritt.

– Fra norsk side har vi vært opptatt av at prosessen for å velge FNs generalsekretær skal være åpen og inkluderende. Utnevnelsen av Guterres innebærer et viktig skritt i riktig retning. Det er positivt at alle de offisielle kandidatene, inkludert Guterres, har presentert sin visjon for FN og deltatt i uformelle høringer med FNs medlemsland og sivilt samfunn forut for Sikkerhetsrådets vedtak. Guterres overbeviste mange i den åpne høringsrunden, og vant mange tilhengere i denne prosessen, sier Solberg.

 

Til toppen