Støtter Hellas i utfordrende tider

Norsk kompetanse om Hellas er anerkjent i EU. Norge bidrar allerede gjennom EØS-midlene til økonomisk og sosial utjevning i landet. ‒ Det er en av grunnene til at Norge, som eneste land utenfor EU, er invitert til å sitte i en EU-ekspertgruppe som skal hjelpe Hellas med å komme på fote økonomisk, sier Merethe Nergaard fra Utenriksdepartementet som er norsk kontaktpunkt i gruppen. 6.mars var hun på statusmøte i Brussel.

På etterspørsel fra greske myndigheter opprettet Europakommisjonen sommeren 2011 ”Task force for Greece”. Ekspertgruppen skal bidra med faglig bistand til Hellas slik at de skal kunne imøtekomme de forpliktelsene om økonomisk reform som de har inngått med EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Bistanden skal også bidra til bedre utnyttelse av EUs strukturfondmidler til Hellas. Ekspertgruppen koordinerer og kombinerer greske behov med tilgjengelig faglig ekspertise fra medlemslandene.

 

Merethe Nergaard er avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med ansvar for blant annet Hellas. Som nasjonalt kontaktpunkt i ekspertgruppen holder hun oversikt over norske bidrag, formidler hva Norge kan bidra med og videreformidler nye anmodninger til norske myndigheter.

 

 

Inntektene først

Eurogruppens finansministre kom 21.februar med en klar oppfordring til ekspertgruppen om å fremskynde arbeidet og styrke nærværet i Aten. Omfanget av oppgaver er enorme og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne for at Hellas så raskt som mulig kommer seg ut av de mange økonomiske og administrative utfordringene de står overfor.

 

-         I første omgang er det stort fokus på å hjelpe Hellas med å få et bærekraftig system for skatteinnkreving. Norge har sagt at de kan bidra på dette feltet. Bekjempelse av skatteunndragelser og hvitvasking av penger er også områder hvor norsk kompetanse er kjent og etterspurt, sier Nergaard.

 

Vi har også signalisert at vi er beredt til å dele våre erfaringer og rutiner for koordinering mellom departement, samt etiske retningslinjer for saksbehandling.

 

-          I tillegg kommer det arbeidet som Norge gjør gjennom EØS-midlene i Hellas på blant annet migrasjon og asyl. ”Task Force Greece” tar EØS-midlene med i kartleggingen av fremdrift og finansiering av ekspertgruppens handlingsplan på migrasjonsfeltet. Det er positivt og burde bidra til å redusere risikoen for dobbeltarbeid og finansiering, sier hun.

 

Norge klar til å bidra

I ekspertgruppen stilles kompetanse fra EUs medlemsland, Norge samt europeiske og internasjonale organisasjoner til rådighet for greske myndigheter. Noen land, slik som Frankrike og Tyskland, er mer aktive enn andre. Sverige, Nederland og Østerrike har også stilt mulige ressurser til disposisjon innenfor områder slik som helseforvaltning og skatt.

 

-       Norge har foreløpig ikke sendt noen fra norsk forvaltning for å jobbe med dette, men vi er rede  til å bidra. Det legges merke til og verdsettes, avslutter Nergaard.   

Til toppen