Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strammer inn praktikantordning for å hindre misbruk

Regjeringen vil hindre misbruk av praktikantordningen og strammer inn reglene om oppholdstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS-området.

– Vi tetter et smutthull i regelverket. Praktikantordningen består, men den skal ikke være en bakvei inn i det norske arbeidslivet til jobb med dårlige betingelser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Endringene i utlendingsforskriften gjelder fra 1. september: 
Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften - praktikantordningen. 

Falske dokumenter

Formålet med praktikantordningen er å gi studenter mulighet til praktisk opplæring innenfor den utdanningen de har valgt. Bakgrunnen for forskriftsendringen er at UDI avdekket juks med søknader. Et vesentlig antall fra Ukraina og Hviterussland som søkte om å bli praktikanter, var ikke studenter. I tillegg ble det avdekket utstrakt bruk av falske dokumenter.

De nye reglene innebærer en innstramming når det gjelder kompetanse, alder og varighet. I tillegg er de nye reglene tydeligere på at praktikantordningen har et klart opplæringsformål.

Hindre misbruk

- Endringene er nødvendige for å hindre ytterligere misbruk av ordningen. For dem som er opptatt av å finne nok arbeidsfolk, finnes det mye ufaglært arbeidskraft både i Norge og i EØS-området. Men da til tarifflønn, sier statsråden.

Dette blir nytt:

- En person skal kunne være i praksis i normalt 6 måneder, og ikke mer enn til sammen 12 måneder. Tidligere kunne tillatelsen gis inntil to år.

- Praktikantenes kompetanse skal være på et høyere nivå enn videregående skole. Tidligere var kravet til kompetanse lik videregående skole.

- Studentene skal være mellom 18 og 30 år. Tidligere var det ingen alderskrav.

- Praktikantoppholdet skal bygge videre på og være relevant for en allerede påbegynt utdanning. Tidligere var ikke dette presisert i forskriften.

Smidig overgang

Av hensyn til arbeidsgiverne er det behov for å legge til rette for en smidig overgang til nye regler. Den nye forskriften gjelder for nye søknader fremmet fra og med 1. september 2018. Søknader innlevert før ikrafttredelsesdatoen behandles etter gjeldende regelverk frem til og med 31. august 2018.

Saken har vært på høring. Arbeidstilsynet, Politiet og UDI har støttet endringer i forskriften.

Til toppen