Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Statsministeren og arbeids- og sosialministeren legg fram regjeringas nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

LO-leiaren og NHO-direktøren vil også vere til stades.

Nett-tv-sendingen begynner tirsdag 13. januar 2015 kl. 15.00.

Nett-tv Nett-TV: Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Til toppen