Historisk arkiv

Streik for tre hovedsammenslutninger i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Jeg er skuffet og synes det er beklagelig at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet gjennom meklingen. Vi har vist stor vilje til forhandlinger og kommet organisasjonene i møte med gode forslag og en økonomisk ramme som ville sikret alle statsansatte en betydelig vekst i kjøpekraften. Det sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud i en kommentar til at det nå er streik i det statlige tariffområdet.

- Jeg er skuffet og synes det er beklagelig at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet gjennom meklingen. Vi har vist stor vilje til forhandlinger og kommet organisasjonene i møte med gode forslag og en økonomisk ramme som ville sikret alle statsansatte en betydelig vekst i kjøpekraften. Det sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud i en kommentar til at det nå er streik i det statlige tariffområdet.

Natt til torsdag ble det brudd i meklingen i det statlige lønnsoppgjøret. De tre hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat og Unio tar dermed medlemmer ut i streik.

- Basert på de lønnsoppgjørene som til nå er gjennomført, er lønnsveksten i år samlet anslått til 3 ¾ prosent i revidert nasjonalbudsjett. Et oppgjør i denne størrelsen ville for eksempel for en kvinnelig førstekonsulent i staten med 16 års ansiennitet bety om lag 20 000 kroner i økt årslønn.

- Kravene om en lønnsvekst betydelig over dette var vi ikke i nærheten av å kunne akseptere. Vi må ta inn over oss den usikre og ustabile situasjonen som råder i den globale økonomien og særlig i Europa. Dette påvirker også norsk økonomi, norske bedrifter og arbeidsplasser her hjemme. Det er både overraskende og skuffende at organisasjonene ikke har tatt dette alvoret inn over seg. Vi er nødt til å gjøre det. Derfor har vi nå kommet i den situasjonen vi har, avslutter Rigmor Aasrud.

For Akademikerne er det fortsatt ikke avklart om det blir enighet.

Til toppen