Historisk arkiv

Strukturutvalget oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Regjeringen oppnevnte 6. januar et utvalg som skal evaluere strukturtiltakene for fiskeflåten, og fremme forslag til hvordan den fremtidige strukturpolitikken bør utformes.

Pressemelding

Nr.: 1/2006
Dato: 06.01.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen 22 24 64 42

Strukturutvalget oppnevnt

Regjeringen oppnevnte 6. januar et utvalg som skal evaluere strukturtiltakene for fiskeflåten, og fremme forslag til hvordan den fremtidige strukturpolitikken bør utformes.

- Jeg anser det som en styrke at næringen har en struktur der aktørene varierer i størrelse, og vi vil legge til rette for en fiskeflåte som bidrar til aktivitet og sysselsetting langs hele kysten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Industrien må sikres helårig, stabil tilgang på råstoff. Strukturtiltakene må være tilpasset disse målene, samtidig som de må bidra til at fiskeflåten tilpasses ressursgrunnlaget, sier fiskeri- og kystministeren.

Regjeringens mål er at fiskeri- og kystpolitikken skal bidra til langsiktig, miljømessig forsvarlig verdiskaping for hele samfunnet og samtidig bidra til rettferdig fordeling av ressursene.

- Utvalget er bredt sammensatt, og medlemmene er svært kompetent til å ta fatt på denne krevende oppgaven. Vi har lagt vekt på at ulike interesser skal komme til orde, og basert på interessen kunne vi ha satt sammen et langt større utvalg. Hensynet til framdrift tilsier at vi har en passende størrelse, og utvalgets innstilling vil bli sendt på høring. Selv om vi har det travelt er det viktig at tar oss tid til å lytte, sier Helga Pedersen.

Mandatet for utvalget er knyttet opp mot Soria Moria-erklæringens konkrete målsettinger om at strukturpolitikken må bidra til å sikre fiskeressursene som felles eiendom, å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og å sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom.

Utvalget skal ledes av Trygve Myrvang, som har lang erfaring fra norsk fiskerinæring, og til daglig er administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Ved siden av lederen er følgende personer oppnevnt til utvalget:

 • Claire Armstrong, førsteamanuensis Norges fiskerihøgskole, Tromsø
 • Hilde Rødås Johnsen, saksbehandler Norges Kystfiskarlag, Flakstad
 • Sigurd Larsen, seniorpartner Tromsø Consulting Group, Tromsø
 • Jørn Lian, direktør Skagerakfisk, Kristiansand
 • Linda Nøstbakken, forsker Senter for Nærings- og samfunnsforskning, Bergen
 • Audun Maråk, administrerende direktør Fiskebåtredernes forbund, Ålesund
 • Christen Mordal, direktør FHL Industri og eksport, Lørenskog
 • Gerhard Olsen, fisker, Måsøy
 • Oddlaug Osmundsvåg, førstekonsulent Vågsøy trygdekontor, Vågsøy
 • Geir Tommy Pedersen, student, Karasjok
 • Wenche Pedersen, fylkesrådmann Finnmark fylkeskommune, Vadsø
 • Jan Skjærvø, generalsekretær Norges Fiskarlag, Trondheim
 • Helle Stensbak rådgiver Landsorganisasjonen, Oslo
 • Bente Aasjord, prosjektleder Kvinneuniversitet Nord, Steigen

- Dette er en sammensetning som reflekterer mangfoldet langs kysten, og utvalget har alle forutsetninger for å belyse de problemstillingene de helt sikkert vil komme over, sier Helga Pedersen.

Utvalget er bedt om å komme med sin innstilling innen 15. august 2006.