Styret bestemmer

Svarinnlegg skrevet av Statssekretær Bjørn Haugstad. På trykk i Klassekampen 9. mars.

Om Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) skal ha valgt eller ansatt rektor er noe styret bestemmer. Regjeringen ønsker at slike valg skal gjøres med alminnelig flertall.

Styrene ved universiteter og høyskoler kan for sin styreperiode velge mellom to ulike modeller – enten valgt rektor som styreleder eller ansatt rektor og ekstern styreleder. Fellesstyret for NMBU valgte i 2011 at den nye institusjonen fra 2014 skulle ha ansatt rektor og ekstern styreleder. I den kongelige resolusjonen i 2013 hvor NMBU formelt ble opprettet står det helt klart at institusjonen skal ha ansatt rektor og ekstern styreleder. Fellesstyret valgte å rekruttere den ansatte rektoren gjennom rådgivende valg.

I et innlegg i Klassekampen 7. mars gir representanter for fagforeningene ved NMBU uttrykk for at universitetet etter en overgangsperioden fra 2014 skulle gå tilbake til en ordning med valgt rektor. Det stilles også spørsmål ved Kunnskapsdepartementets rolle i denne prosessen. Jeg registrerer at det er to ulike tolkninger av hvilken avklaring som ble gitt i den forrige regjeringsperioden. Det er i seg selv uheldig, men har neppe praktisk betydning. 

Grunnen til det er at det nå ligger et lovforslag til behandling i Stortinget der styrer ved universitet og høyskoler kan avgjøre styringsmodell med alminnelig flertall. I dag må det være 2/3 flertall i styret for å gjøre slike endringer. Basert på hva et bredt flertall på Stortinget har skrevet om dette tidligere, er det all grunn til å tro regjeringens forslag til endring vil få flertall. Loven vil da tre i kraft i god tid før prosesser med ansettelser eller valg må starte ved NMBU. Det innebærer at dersom et flertall av styremedlemmene ved universitetet ønsker en ordning med valgt rektor fra august 2017, så kan styret beslutte det.