Historisk arkiv

Styret for NSB BA: Ingeborg Moen Borgerud ny nestleder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Generalforsamling i NSB BA valgte i går advokat Ingeborg Moen Borgerud som nytt medlem og nestleder i styret for selskapet. (22.06.01)

Pressemelding

Nr.: 74/2001

Dato: 22.06.01

Styret for NSB BA: Ingeborg Moen Borgerud ny nestleder

KORRIGERT VERSJON (endring i første avsnitt, i forhold til tidligere utsendt versjon. Moen Borgerud har ikke vært vararepresentant siden i fjor høst)

Generalforsamling i NSB BA valgte i går advokat Ingeborg Moen Borgerud som nytt medlem og nestleder i styret for selskapet. Ingeborg Moen Borgerud overtar etter administrerende direktør Gunn Wærsted, som nå går ut av styret.

En del av styrets medlemmer var på valg. Ved den ordinære generalforsamling i går ble følgende gjenvalgt for to år: Christian Brinch, konsulent i egen virksomhet, Ellen-Birgitte Strømø, miljøsjef i Telenor AS og Nanna Berit Frogg, seniorrådgiver i Statskonsult (vararepresentant).

I tillegg ble Bente Hagem, konserndirektør i Stattnett (fra 1 august 2001), valgt for ett år som ny vararepresentant i styret.

Styret i NSB BA består etter dette av:

Olav Fjell

styreleder

Ingeborg Moen Borgerud

nestleder

Einar Evensen

Christian Brinch

Ellen-Birgitte Strømø

Ove Dalsheim

representant for de ansatte

Roar Aasen

representant for de ansatte

Øystein Aslaksen

representant for de ansatte

Styrets varamedlemmer:

Nanna Berit Frogg

Bente Hagem

Jane Brekkhus Sæthre,

representant for de ansatte

Lise-Lotte Solum,

representant for de ansatte

Roald Helge Nyheim,

representant for de ansatte

Magne Dyngeland,

representant for de ansatte

Rolf Juul Jørgensen,

representant for de ansatte

Til toppen