Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trygg oppvekst for barn og unge

Alle barn har rett til en trygg og god barndom og oppvekst. Barn under barnevernets omsorg er ekstra sårbare. Derfor styrker regjeringen skoletilbudet og tilsynet for barnevernsbarn, og fosterhjemsforeldre skal få en styrket veiledningstjeneste.

- Å lykkes i skole og utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvordan unge får et godt voksenliv. Tilhørighet og en trygg og god oppvekst er svært viktig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Barnevernsbarn har som gruppe langt dårligere skoleresultater enn andre barn og unge. For å forhindre frafall og motivere for videre skolegang, må det arbeides bevisst både for å styrke barn og unges skoletilknytning og for å sikre at alle får et godt og individuelt tilpasset skoletilbud. Regjeringen styrker derfor denne satsingen med 10 millioner kroner.

Regjeringen ser behov for å styrke tilsynet i barnevernet, og vil fra 2014 både profesjonalisere det eksisterende tilsynet og innføre en ordning med en tillitsperson for hvert enkelt barn. Regjeringen har også prioritert midler til å styrke veiledningstjenesten for fosterhjemsforeldre.

Regjeringen vil styrke familiens stilling i det norske samfunnet. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og skaper en trygg ramme om barns oppvekst. God familiepolitikk er også god likestillingspolitikk. Regjeringen er opptatt av å gi familiene fleksibilitet. Derfor gjøres en endring av foreldrepermisjonsordningen, slik at 10 uker forbeholdes hver av foreldrene, mens resten deles fritt. 

Et sterkere fokus på familievernets forebyggende arbeid og på styrking av foreldres omsorgskompetanse, vil kunne forebygge problemutvikling hos barn og foreldre og derved reduserer behovet for omfattende hjelpetiltak fra andre tjenester.

Integreringsarbeidet må styrkes. Det må fokuseres mer på samarbeid med kommunene for raskere bosetting av personer som har fått lovlig opphold. Integreringstilskuddet styrkes med totalt 327,8 millioner sammenlignet med 2013.

Viktige økninger i tilleggsproposisjonen:

•         10 millioner   Bedre skolegang for barnevernsbarn

•         15 millioner   Bedre tilsyn i med barn i fosterhjem

•         7 millioner     Forebyggende familievern og samlivstiltak

•         25 millioner   Økt nivå på engangsstønaden

Til toppen