Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker forskning innen bærekraftig og trygg matproduksjon

Forskningsrådet lyser ut inntil 160 millioner innen forskning på bærekraftig og trygg matproduksjon.

– Klimaendringene skaper nye utfordringer for matproduksjon, både i Norge og resten av verden. Ved å satse på forskning, innovasjon og kunnskap ønsker Norge å bli et foregangsland på bærekraftige matproduksjon og –forbruk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Forskningsrådet lyser ut inntil 160 millioner innen forskning på bærekraftig og trygg matproduksjon.
Forskningsrådet lyser ut inntil 160 millioner innen forskning på bærekraftig og trygg matproduksjon. Foto: Eirik Røseid

En voksende befolkning krever at vi må produsere nok og trygg mat, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til klima og miljø. Gjennom en ny utlysning på 120 millioner kroner fra Forskningsrådet, vil det satses på forskning på bærekraftige matsystemer.

I tillegg lyses det ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter tilknyttet mattrygghet. Utlysningen er en del at et samarbeid mellom Kina og Norge, hvor institusjoner i begge land kan søke om midler til fellesprosjekter. Prosjektene skal utforske mulige konsekvenser ved omstilling til mer bærekraftig matproduksjon og risikofaktorer tilknyttet forurensing, giftstoffer og patogene bakterier og virus.

En forsterking fra tidligere forskningsprosjekter

Midlene som nå lyses ut vil medføre en ytterligere forsterkning av forskningsinnsatsen på området. I desember i fjor innvilget Forskningsrådets BIONÆR-program og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) midler til flere forskningsprosjekter på området bærekraftig og trygg matproduksjon.

Prosjektene som omhandler bærekraftig mat inkluderer blant annet et prosjekt der det forskes på metanutslipp blant norske melkekuer. Dette prosjektet, ledet av Geno SA, skal bruke nye metoder for å måle metanutslipp hos norsk rødt fe med det formål å bruke avl til å minke utslippene.

I samme periode fikk prosjektet PLASTPATH tildelt midler til sin forskning på mattrygghet. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og utforsker om mikrobesamfunns evne til å overleve og forårsake sykdom, endres når de bor på mikroplast.

Til toppen