Styrker forsvarssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia

-Vi styrker nå forholdet mellom Norge og Storbritannia ved å inngå et tettere samarbeid blant annet om maritim luftovervåkning. Vi har store havområder i Nord-Atlanteren hvor vi har felles interesser i å ha oversikt over aktiviteten der, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Den britiske forsvarsministeren Michael Fallon besøkte Bodø og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) 10. november for å diskuterte norsk-britisk forsvarssamarbeid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var vertskap for besøket fra sin britiske kollega Michael Fallon. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, sjef FOH Rune Jakobsen og etterretningssjef Morten Haga Lunde deltok også i samtalene og diskusjonene med delegasjonen fra det britiske forsvarsdepartementet om et tettere forsvarssamarbeid.

Den britiske og norske forsvarsministeren besøker FOH
Generalløytnant Rune Jakobsen mottok Storbritanias forsvarsminister Michael Fallon, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på FOH i dag Foto: Forsvaret

-Hvert år trener og øver britiske styrker i Norge for å trene på operasjoner under vinterforhold. I dag signerte vi en bilateral avtale som legger til rette for enda mer samtrening mellom norske og britiske styrker, sier forsvarsministeren.

Norge og Storbritannia har et tett og nært forhold som allierte. I dag gjennomføres årlig flere tusen utedøgn av britiske soldater på norsk jord. I tillegg øver Sjøforsvaret og Luftforsvaret med britiske styrker for å lære av hverandre og legge til rette for enda tettere operasjonelt samarbeid. 

Framtidig samarbeid om maritim luftovervåkning

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte med sin kollega Michael Fallon på tokt med P-3 Orion over Lofoten før delegasjonen fløy tilbake til Storbritannia. 

Den britiske og norske forsvarsministeren besøker FOH
Delegasjonene til de statsråden utenfor FOH. Foto: Forsvaret

Et flertall på Stortinget har stilt seg bak hovedlinjene i regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Regjeringen legger i langtidsplanen for Forsvaret opp til å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens P-3C Orion. Maritime patruljefly er en strategisk kapasitet for Norge, og bidrar til en nødvendig nasjonal, selvstendig evne til god situasjonsforståelse og maritim overvåking. 

-Videreføring av kapasitetene for overvåking og anti-ubåtoperasjoner er viktig for NATO og nære allierte. I dag har Norge og Storbritannia innledet et samarbeid om en slik fremtidig kapasitet. Gitt geografisk nærhet og felles utfordringer knyttet til den strategiske situasjonen i Nord-Atlanteren, ligger det godt til rette for at fremtidig samarbeid innen maritim overvåkning med maritime patruljefly kan bli et sentralt samarbeidsområde med Storbritannia, sier Eriksen Søreide.

 

Til toppen