Styrker marint forskningssamarbeid

Norge og Portugal har i dag undertegnet en avtale som skal styrke det marine forskningssamarbeidet.

- Norge og Portugal  er begge blant Europas største havnasjoner. Det gir oss enorme muligheter, men også et stort ansvar. Et nærmere forskningssamarbeid vil styrke vår posisjon både innen  fiskeri og havbruk og innenfor  ressurs og havmiljø, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forskningsavtalen mellom Norges Havforskningsinstiutt og Portuguese Sea and Atmosphere Institute ble undertegnet under et arrangement i Sjømatsenteret i Bergen i forbindelse med at Portugals president Aníbal Cavaco Silva er på offisielt besøk i Norge.  

Til toppen