Revidert nasjonalbudsjett 2015

Styrker saksbehandlingen i UDI: Flere skal utvises

Regjeringen foreslår å bevilge 11,3 millioner ekstra til saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI) fordi antallet innkomne utvisningssaker øker.

– Det er viktig at det treffes raske utvisningsvedtak overfor personer som begår kriminalitet, slik at disse kan sendes raskt ut av landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I tillegg er det viktig at det reageres med utvisning og fremtidig innreiseforbud for personer som bryter utlendingsloven og oppholder seg ulovlig i Norge.

– Dette er helt avgjørende for tilliten til asyl- og innvandringspolitikken, sier statsråd Anundsen.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til UDI med 11,3 mill. kroner i 2015. Bevilgningsøkningen er knyttet til den anslåtte økningen i innkomne utvisningssaker sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Det er ønskelig at behandlingen av flere utvisningssaker i minst mulig grad går utover behandlingen av andre sakstyper i UDI. 

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 5,6 mill. kroner til UDI til gjennomføringen av nødvendige tilpasninger i samhandlingsløsningene, knyttet til elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) og digital postkasse. Det er viktig at slike endringer kan gjennomføres uten at det går på bekostning av det som er UDIs kjerneoppgaver.

Til toppen