Styrker samarbeidet for en skogsbasert bioøkonomi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den skogsbaserte bioøkonomien gir store muligheter for de nordiske samfunnene når det gjelder vekst og arbeidsplasser. Ifølge Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, landbruk, mat og skogbruk er dette noe som kan og bør oppnås på en bærekraftig måte.

Onsdag 29. juni vedtok ministrene i Nordisk ministerråd et veikart for skogsektorens fremtidige samarbeid, kalt Nordic Forest Solution. Veikartet skal styrke de nordiske stemmene i skogrelaterte saker også på europeisk og globalt nivå.

EUs bioenergi politikk ble plukket ut som et casestudie for styrket nordisk samarbeid. Fokuset lå spesielt på de mulige kriteriene for bærekraftig innkjøp av trevirke.

De arrangerte en workshop der representanter fra regjeringen, interessenter og EU-kommisjonen diskuterte temaet. Ministrene understreket at temaet er av stor betydning for alle de nordiske landene, og anerkjente behovet for å samarbeide tett om saken.