Styrker samarbeidet på dyrevelferd

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mattilsynet og politiet ved ØKOKRIM styrker samarbeidet om dyrevelferd. Landbruks- og matminister Listhaug holder åpningsinnlegget på et todagers seminar om dyrevelferd 21. januar.

Mattilsynet og Politiet ved ØKOKRIM skal samarbeide tettere innenfor dyrevelferdsområdet. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder åpningsinnlegget på et fagseminar om dyrevelferd 21.-22. januar i regi av Mattilsynet og Politiet ved ØKOKRIM. Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene, ØKOKRIM og dyrevernsorganisasjoner deltar på seminaret. Seminarets innledende del kl 11.00-13.00 onsdag 21. januar er åpent for pressen.

Formålet med seminaret er at instanser som jobber med dyrevernsaker skal møtes og dele kunnskap om tilsynsarbeid, etterforskningsmetoder og regelverk. Seminaret vil blant annet ta for seg etterforskning av dyrevernssaker, dyrevelferd i akvakultur og for ville arter, taushetsplikt, rettslige rammer, praktisk tilsynsarbeid og rettspraksis.

Pressekontakt for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug: Kommunikasjonsrådgiver Astraea Antal, mobil 93 43 19 30

Pressekontakt for Mattilsynet: Mobil 469 12 910

Pressekontakt for ØKOKRIM:
Kommunikasjonsleder Mie Skarpaas, tlf 90 75 00 58