Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker tilbud til foreldre og familier i kommunene

Regjeringen vil styrke støtteapparatet rundt foreldre og familien og gir 20 millioner mer i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene. Nå får 102 nye tiltak i kommuner over hele landet støtte for å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn.

– Målet er at alle foreldre skal vite hvor de kan få hjelp og støtte når de møter på utfordringer. Trygge foreldre gir trygge barn. Familien er vårt sterkeste sosiale fellesskap. Regjeringen la i fjor fram en strategi for foreldrestøttende tiltak som den første i sitt slag, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tilskuddordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene utgjør med styrkingen totalt rundt 52,3 mill. kroner i 2019. Tiltakene som omfattes av ordningen kan bevilges tilskudd for inntil fire år, og ca. 15 millioner kroner av den totale potten i år er bundet opp i tidligere års tildelinger.

– Et mål med regjeringens foreldrestøttestrategi er at tilbudet skal bli mer likeverdig og at inbyggere i alle kommuner skal tilbys kvalitetssikret foreldrestøtte. Treffsikre tilskuddsordninger, som kommuner og frivillige kan benytte seg av, er et eget innsatsområde i strategien som skal stimulere til økt bruk av foreldrestøttende tiltak, sier Ropstad.

Ordningen skal gi støtte til tiltak som vil skape tilbud for alle foreldre med omsorg for barn i alderen 0–18 år, og til foreldre med særlige behov, som for eksempel foreldre som har utfordringer knyttet til rus, psykiatri eller lavinntekt.

For perioden 2019 er spesielt tilbud for minoritetsspråklige foreldre og familier som deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger prioritert.

Tiltakene som får støtte vil bidra til at kommunene kan komme tidligere på banen med tilbud som skal styrke foreldrenes evne til å se sine barns emosjonelle, kognitive og fysiske behov.

Alle tiltakene som får støtte, må benytte seg av foreldrestøtteprogrammer med dokumentert virkning.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Barne- og familiedepartementet.

Se hvem som har fått tilskudd i Bufdirs oversikt over tilskuddsordningen 

Til toppen