Norge styrker engasjementet i Nord-Afrika

Utenriksminister Børge Brende besøkte Algerie og Tunisia 1.-3. mai, som et ledd i økt norsk engasjement i Nord-Afrika fremover.

- Det er viktig at Tunisia lykkes i sitt arbeid med demokrati og reformer. Myndighetene må levere på løftene fra revolusjonen i 2011 slik at de unge kan få håp om en bedre fremtid i sitt eget land, med økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, der de demokratiske kreftene blir styrket og rettsstaten får fotfeste, sier utenriksminister Børge Brende.
 
Bekjempelse av terror og håndtering av fremmedkrigere er en viktig utfordring, som også har rammet turistsektoren i landet. Den kritiske situasjonen i nabolandet Libya har alvorlige konsekvenser for regionen og gjør det enda viktigere å støtte positive utviklingsmuligheter i Tunisia.
 
- Vi vil øke bistanden til innsats for inkluderende økonomisk utvikling, sysselsetting og tiltak for vold mot kvinner. Norge vil også gjenåpne ambassaden i Tunisia, etter at den ble stengt for ti år siden, sier utenriksministeren.
 
I Tunis møtte han landets president, utenriksminister, energiminister og familieminister. Han undertegnet en avtale om bilaterale konsultasjoner mellom Norge og Tunisia.
 
Brende åpnet et næringslivsseminar for norske og tunisiske bedrifter og forskningsinstitusjoner. Der ble en samarbeidsavtale underskrevet mellom Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, og den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, støttet av Utenriksdepartementet. Norge støtter dessuten arbeidet med sosial dialog i regi av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.
 
Utenriksministeren møtte også representanter for sivilsamfunn og for Den nasjonale kvartetten for dialog. Norge har i flere år støttet sivilsamfunnsorganisasjoner i Tunisia, med vekt på ytringsfrihets- og medieorganisasjoner.
 
I Alger møtte Brende landets statsminister, energiminister og utenriksminister. Også der var sentrale temaer regional sikkerhet, voldelig ekstremisme, næringsliv og jobbskaping, fornybar energi, migrasjon og utvikling. Situasjonen i Mali, der Norge også skal åpne en ny ambassade, var sentral på dagsordenen.

Utenriksminister Børge Brende møtte ministre i Tunis 3. mai 2017. Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl
Til toppen