Nordlys, 27. juli

Styrket beredskap

Mye arbeid er gjort for å styrke beredskapen i Norge. Det har avisa Nordlys tydeligvis ikke fått med seg.

I en kommentar i Nordlys skriver Anne Grenersen om tiltak i 22.juli oppfølgingen som ikke er helt i mål, og konkluderer med manglende handlekraft. Det er grunn til å minne om at det er 350 flere spesialtrente politifolk nå, og at helikopterberedskapen aldri vært bedre.

Grenersen skriver også om Politidirektoratets vekst de siste årene. En viktig årsak til styrkingen av Politidirektoratet er å finne i de tragiske hendelsene som fant sted 22. juli 2011, og i Gjørv-kommisjonen. Kommisjonen kom med 31 anbefalinger. Tre av disse gjelder Politidirektoratet, og anbefalingen var at Politidirektoratet må ta et sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge. Anbefalingen om å ruste opp Politidirektoratet ble deretter fulgt opp i NOU-utredningen «Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer. » I tillegg står politiet foran en betydelig omstilling knyttet til nærpolitireformen, som også stiller direktoratet overfor betydelige utfordringer. Dette er det bred politisk enighet om.

Når det gjelder nytt nasjonalt beredskapssenter er det i rute etter ny fremdriftsplan. Da vi overtok høsten 2013 var prosjektet om et beredskapssenter på Alnabru umodent og for dårlig utredet. Kostnadene på Alna viste seg å være for høye og arealbehovet var beregnet som netto- og ikke bruttoareal. Prosessen måtte starte på nytt, noe som er hovedårsaken til at det har tatt mer tid enn nødvendig å få på plass tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette er fakta i saken og ikke et ønske om å skylde på andre.

Til sammen er 134 tiltak og anbefalinger for å styrke beredskapen iverksatt eller under gjennomføring. Det er blant annet innført krav til responstid i politiet. Politiloven er endret slik at Forsvaret kan bistå politiet. Ny prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PlIVO) er tatt i bruk i hele landet. PST er styrket med 60 prosent, og et felles kontraterrorsenter mellom PST og E-tjenesten er opprettet.

En mer fullstendig oversikt finnes på Justisdepartementets nettside. Vi oppfordrer Nordlys til å sjekke denne oversikten for et mer helhetlig bilde av arbeidet med trygghet og beredskap.

Til toppen