Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrket europeisk samarbeid om yrkesutdanning og fagopplæring

Europeiske yrkesutdanninger stod øverst på dagsorden under rådsmøtet 18.-19. november for EUs ministre innen utdanning, kultur/medier, sport og ungdom. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad oppsummerer fra møtet.

Ministerene ble under møtet enige om prioriteringene for et styrket europeisk samarbeid om yrkesutdanning og fagopplæring for perioden 2011 – 2020. Prioriteringene skal gjøre de europeiske yrkesutdanningssystemene mer relevante, innovative, tilgjengelige og fleksible. 

Samarbeidet støtter opp om EUs overordnede strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020, og skal fremme kvalitet i utdanningssystemene. Det skal i tillegg legges vekt på livslang læring, mobiltitet, entreprenørskap og sosial integrasjon. EU-landene ble enige under møtet om et fireårig arbeidsprogram for perioden 2011-2014 med konkrete anbefalinger på nasjonalt og europeisk nivå.

- Europeiske yrkesutdanninger og fagopplæringer må gjøres attraktive for flere, oppleves som relevante og gi muligheter for kontinuerlig opplæring gjennom hele livet, både for unge og voksne. Utdanningssystemene svarer ikke i tilstrekkelig grad til behovene på arbeidsmarkedet, sier utdanningsråd Ingveig Astad ved EU-delegasjonen.

Fornyelse av yrkesutdanningene i Europa er utgangspunktet for den såkalte Københavnprosessen som er det europeiske samarbeidet for yrkesutdanning og fagopplæring hvor Norge deltar aktivt. Samarbeidet ble etablert i 2002. Prosessen drives framover blant annet ved ministermøter hvert annet år. Det neste møtet holdes i Brugge i Belgia 7. desember. Rådskonklusjonene vil danne utgangspunkt for det konkrete arbeidet i Københavnprosessen framover.

Oppsummeringen fra rådsmøtet, skrevet av utdanningsråd Ingveig Koht Astad  i sin helhet kan leses her.

Les rådskonklusjonene her

Til toppen