Styrket internasjonalt samarbeid mot vold i nære relasjoner

Denne uken har Justis- og beredskapsdepartementet deltatt i viktige diskusjoner om innsatsen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner i flere internasjonale fora.

Statssekretær Hilde Barstad i paneldebatt om betydningen av statistikk og forskning for å utvikle en kunnskapsbasert politikk
Statssekretær Hilde Barstad i nettverksmøte om europeisk samarbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Foto: JD

Statssekretær Hilde Barstad deltok mandag i en paneldebatt om betydningen av statistikk og forskning for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på dette området. Paneldebatten ble arrangert av Europarådets parlamentarikerforsamling og Sveits, som en del av FNs kvinnekommisjons årlige møte. I panelet deltok politikere og eksperter fra en rekke land i Europa og resten av verden.

– Statistikk og forskning er ikke bare tall og rapporter, men uvurdelige verktøy for å målrette politikken for å bekjempe vold og overgrep, understreket Barstad i sitt innlegg. Det tiårige forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner som gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og NOVA/OsloMet ble løftet frem som et godt eksempel fra norsk side.

Torsdag samme uke åpnet statssekretær Hilde Barstad et nettverksmøte om europeisk samarbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner under EØS-midlene. Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer det multilaterale EEA and Norway Grants SYNERGY Network against Gender-based and Domestic Violence – et nettverk for alle mottakerland av EØS-midlene, samt en rekke aktører fra Norge og Island som deltar i EØS-finansierte programmer og prosjekter mot vold.

På nettverksmøtet la flere land frem sine tiltak for å motvirke konsekvensene av Covid-19 pandemien på situasjonen til personer i risiko for vold i nære relasjoner.

– Andre lands erfaringer er en vesentlig kilde til kunnskap og inspirasjon for utvikling av tiltak i Norge. Dette er viktig for oss nå, fordi vi er innspurten av arbeidet med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sier statssekretær Barstad.

Statssekretær Barstad understreker også viktigheten av å hegne om Europarådets konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner – Istanbulkonvensjonen - som standard for vårt samarbeid med andre land. Under torsdagens Synergi møte fikk vi også høre hvordan konvensjonen allerede har gitt konkrete og positive resultater. Det viser at arbeidet nytter.

– Jeg er bekymret for at Istanbulkonvensjonen er under press i flere europeiske land. Det er en selvfølge at staten har ansvaret for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner. Uansett hvor en bor, arbeider, studerer eller reiser i Europa, og andre deler av verden, skal alle føle seg trygge og ha frihet fra vold. Derfor er internasjonalt samarbeid mot vold viktigere enn noen gang.

Barstads innlegg på det europeiske nettverksmøtet (på engelsk)