Styrket produksjon fører til lavere priser på jordbruksvarer

Det forventes en prisnedgang for jordbruksvarer det neste tiåret, viser en ny rapport fra FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) og OECD. Større avlinger, økt produktivitet, samt redusert etterspørsel etter varene globalt er noe av grunnen.

Det forventes en gradvis prisnedgang for jordbruksvarer i løpet av det neste tiåret, viser rapporten Agricultural Outlook 2015-2024 laget av FNS organisasjon for mat og landbruk (FAO) og OECD. Med større avlinger, økt produktivitet og en redusert global etterspørsel bidrar det til å senke prisene.

Rapporten viser også at jordbrukshandel vil ha en redusert økning i forhold til i forrige tiår, mens den globale produksjonen og konsumpsjonen vil holde seg stabil. Rapporten peker også på en ytterligere konsentrasjon av eksport av landbruksråvarer blant noen eksportland, kombinert med en spredning av importen over et stadig større antall land. Dette gjør det viktig å sikre et velfungerende internasjonalt marked.

Salgsbod i Frankrike
Jordbrukshandel vil ha en redusert økning i forhold til i forrige tiår, mens den globale produksjonen og konsumpsjonen vil holde seg stabil. Foto: Landbruks- og matdepartementet

 

Til toppen