Styrket satsing på friluftsliv gjennom spillemidlene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen øker tilskuddet til friluftsliv gjennom fordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2016.

- Friluftsliv er viktig for fysisk aktivitet, trivsel, velvære og god folkehelse. Nå følger vi opp Friluftlivets år ved å øke tildelingene for tilrettelegging for friluftsliv over hele landet. Det særskilte tilskuddet til løyper og overnattingshytter økes med 3 millioner kroner til 18 millioner kroner. Ordningen har stor betydning for friluftslivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

- Samtidig øker vi tilskuddet til friluftstiltak for barn og unge med 2 millioner kroner til 22 millioner kroner.Det er viktig å legge til rette for lavterskelaktiviteter der det er lave eller ingen kostnader for å delta, sier statsråd Hofstad Helleland.

I tillegg til de særskilte tilskuddene til friluftsliv, mottar friluftsanlegg betydelige midler gjennom det ordinære tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene. I 2015 var beløpet nærmere 80 millioner kroner.