Pensjonsreformen – reform for hvem?

Hei igjen

Vi minner om ASDs presseseminar om pensjon onsdag kl 08.30–11.00.

Merk påmeldingsfrist i dag kl 12.

Hvorfor trengte vi egentlig en pensjonsreform? Hva er hovedelementene i reformen, og hvem tjener og hvem taper på den?

Er reguleringsreglene som brukes til den årlige reguleringen av pensjonistenes inntekter urettferdig? Og hva skjuler seg egentlig bak det noe kryptiske begrepet «levealdersjustering»? Hva blir de neste store temaene på pensjonsområdet? Hva skjer med særaldersgrensene? 

Pensjonsspørsmål er viktige for oss alle. Derfor inviterer Arbeids- og sosialdepartementet til presseseminar der noen av landets fremste pensjonseksperter orienterer om pensjonsreformen og andre aktuelle pensjonsspørsmål.

Onsdag 13. juni kl. 08.30–11.00 i ASDs lokaler i Akersgata 64.

Statsråd Anniken Hauglie innleder med å trekke opp de politiske linjene i arbeidet med pensjonsreformen, og stiller spørsmålet om hvorvidt det snart bare er Høyre som er villige til å forsvare reformen som det opprinnelig var bred politisk enighet om.

Frammøte i resepsjonen i Akersgata 64. Husk legitimasjon og pressekort! 

Det blir lettere servering.

Påmelding 

Av hensyn til plassen ber vi om påmelding til seminaret: Send epost til presse@asd.dep.no innen mandag 11. juni kl. 12. 

Pressekontakt

Pressetelefon: 916 73 519
E-post: presse@asd.dep.no

Følg oss på:

Facebook 
Twitter