Statsbudsjettet 2018: Pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet

Torsdag 12. oktober la regjeringen fram statsbudsjettet for 2018. Her er Arbeids- og sosialdepartementets pressemeldinger.

Fortsatt høg innsats for langtidsledige

Regjeringa vidarefører den forsterka innsatsen overfor langtidsledige med 37,2 millionar kroner.

Flere unge skal komme i jobb og utdanning

Den nye ungdomsinnsatsen skal fra 1. januar 2018 være landsdekkende og gi et tilbud til ungdom som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole.

Flere får varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen vil at flere skal kunne delta i arbeidslivet, og øker derfor bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid. Rundt 200 flere personer som trenger varig tilrettelagt arbeid vil kunne få det neste år.

Forenklar regelverk for gründerar på dagpengar

Ordninga med dagpengar under etablering av eiga verksemd blir enda enklare når gründerar på dagpengar no slepp stoppunkt i utviklingsfasen.

Fjernar avkorting for fosterforeldre

Regjeringa foreslår ei overgangsordning slik at fosterforeldre som tar imot dagpengar og arbeidsavklaringspengar ikkje blir avkorta.

Lettere tilgang på hjelpemidler

– Personer med nedsatt funksjonsevne må i større grad få mulighet til å delta i arbeid, utdanning og dagligliv. Regjeringen vil gjøre det lettere å få tilgang på hjelpemidler, og styrker nå flere ordninger med totalt 15,3 millioner kroner, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere med psykiske helseproblemer skal få jobbhjelp

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen knyttet til Individuell jobbstøtte (IPS) slik at flere personer med psykiske helseproblemer får hjelp til å komme i jobb.

Folketrygdens utgifter

Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 antas å bli 417 milliarder kroner. Det er en økning på nær 9 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2017.