Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrket oljevernberedskap i Arktis

Utenriksdepartementet støtter Kystverket med 3,4 millioner kroner til et prosjekt om styrket oljevernberedskap i Arktis. Det er Arktisk råds arbeidsgruppe for beredskap og respons som har tatt initiativet til prosjektet.

- Vi må arbeide for å styrke oljevernberedskapen i Arktis. Dette er sårbare områder som er utsatt når virksomhet og transport øker i Arktis. En viktig del av regjeringens nordområdeinnsats er derfor rettet mot miljøvern, sikkerhet og beredskap i nord, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Prosjektet vil være viktig for å oppnå bedre samlet kunnskap om beredskap og beredskapstiltak i Arktis. Gjennom prosjektet skal det utarbeides en situasjonsanalyse hvor man kartlegger og vurderer dagens situasjon opp mot en ideell situasjon. Analysen skal munne ut i omforente anbefalinger om oljevernutstyr og andre skadebegrensende tiltak i Arktis. Prosjektet skal være ferdig i 2017 og kan være første skritt mot en sirkumpolar miljørisikoanalyse.

Resultatene fra prosjektet vil være interessante for de arktiske statene og deres beredskapsplanlegging. Kunnskap om oljevernberedskap i Arktis vil ha betydning for myndigheter, industri og de som bor i nordområdene for å sikre et godt miljø og at virksomhet i Arktis kan gjennomføres på en bærekraftig måte.

Støtten gis fra tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjektet støtter opp under det prioriterte området miljøvern, sikkerhet og beredskap i regjeringens nordområdesatsing.

Til toppen