Styrking av familievernet gir resultater

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stadig flere søker hjelp fra familievernet. Flere barn blir hørt, og flere får hjelp innen fristen. I fjor ble nær 160 000 personer hjulpet av de 42 kontorene landet rundt.

Det viser tall fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for 2015.

- Vi ser at satsingen på familievernet nytter. Flere ansatte gjør at flere får hjelp innen fristen, og at flere barn blir hørt. Jeg er glad for at så mange søker hjelp hos fagfolkene i familievernet. Det er mye god omsorg i et godt samliv. Det er avgjørende at barn og familier får tidlig hjelp for å forebygge senere problemer. Trygge foreldre gir trygge barn, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

I budsjettforlikene mellom regjeringen, Venstre og KrF de siste tre årene, er familievernet styrket med over 90 millioner kroner. I fjor fikk familievernet nær 62 nye stillinger.

- Familievernkontorene er en skjult skatt, og et gratis lavterskeltilbud. Det er viktig at familier får hjelp før utfordringene blir for store. Denne historiske satsingen har ført til at familievernkontorene har fått økt sine budsjetter sammenlignet med tidligere år, samtidig som ressursene har blitt bedre fordelt på landsbasis. Det er viktig å ha et godt tilbud over hele landet, sier Horne.

Familievernets viktigste arbeidsoppgave er behandling og rådgivning når det gjelder problemer og kriser i familien, såkalte kliniske saker. Det har vært en tydelig økning fra 2014 til 2015 i antall samtaler og antall saker. 108 399 samtaler ble gjennomført i fjor, og det er over 5700 flere enn i 2014.

I fjor var det en økning på nær 2000 nye kliniske saker sammenlignet med året før, og samtidig har andelen samtaler med barn økt. Flere har fått tilbud innen fristen for kliniske saker som er på fire uker.

En annen viktig oppgave for familievernet er å gjennomføre meklinger for dem som gjennomgår separasjon eller samlivsbrudd. Antallet meklinger i familievernet følger utviklingen i antall separasjoner og samlivsbrudd, og styrkingen vil derfor ikke nødvendigvis gi utslag på familievernets tall. Antallet meklinger har gått ned fra året før, mens samtaler med barn har økt. Over 96 prosent får tilbud innenfor fristen på tre uker.

- Vi vet at barn kan ha det vanskelig under samlivsbrudd og få skader av langvarige konflikter i familien. Derfor er det viktig at barn blir hørt, og at familieverntjenesten motiverer foreldrene til å se barnets behov. I budsjettet for i år er bevilgningen til familievernet økt med 5 millioner kroner for å gi tjenesten en større mulighet til å snakke med barn som opplever samlivsbrudd, sier Horne.

I fjor ble 5 000 flere mennesker berørt av familievernets tjenester enn i 2014.