Revidert nasjonalbudsjett 2020

Styrking av smitteverntiltak i asylmottak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår å bevilge 47,1 millioner kroner til smittevernstiltak i asylmottak. Tiltakene skal redusere smitte og spredning av Covid-19 ved å redusere beboertettheten og øke kapasiteten, blant annet gjennom bedre isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

– Det er normalt sett høy beboertetthet i mottak, og dermed høy risiko for spredning av Covid-19. Derfor er det helt nødvendig å styrke smitteverntiltakene i asylmottakene, slik at vi unngår smitte også på asylmottakene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Med hjemmel i overskridelsesfullmakt gitt av Stortinget har Utlendingsdirektoratet (UDI) allerede iverksatt en rekke smittevernstiltak i asylmottakene, og utgiftene til tiltakene har begynt å løpe. UDI vurderer løpende nødvendigheten av ytterligere tiltak. Vurderingene gjøres i tett dialog med lokale helsemyndigheter om riktig smitteverntiltak på de enkelte mottakene.

Etter klare råd fra sentrale helsemyndigheter har UDI opprettet isolasjonsfasiliteter ved mottakene og redusert beboertettheten i mottakene ved å øke kapasiteten, der følgende er de mest sentrale tiltakene:

  • Anskaffelse av isolasjonsbrakker plassert utenfor mottakene
  • Opprettet et ekstra midlertidig ankomstmottak på Østlandet
  • Opprettholdt mottak som var planlagt avviklet
  • Utløst ekstra kapasitet i eksisterende mottak der mulig («opsjonsplasser»)
  • Anskaffet ekstra boligmasse til isolasjon, som hybelhus/leiligheter like ved eksisterende mottak

Tiltakene gjør det mulig for beboerne å bo spredt og unngå reising, i tillegg til at det ivaretar behovet for isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

Det påløper også ekstraordinære driftsutgifter til smittevask, matforsyninger og ekstra bemanning der hvor det er nødvendig.