Styrking av yttergrensekontroll og visumarbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å bidra til å styrke arbeidet med yttergrensekontroll og visum, ber regjeringen om Stortingets samtykke til å delta i den Schengen-relevante «Ordning for økonomisk støtte til ytre grenser og visum».

Formålet med ordningen er å bidra til å sikre et høyt sikkerhetsnivå i EU. Prosjektene som finansieres skal blant annet øke kvalitet på yttergrensekontrollen. Dette vil gi positive virkninger også for Norge. Samarbeidet vil blant annet bidra til å redusere ulovlige grensepasseringer og sekundærforflytning av personer innenfor Schengen-området. Samtidig skal lovlig reisevirksomhet fremmes gjennom en ensartet kontroll på høyt nivå på yttergrensen, og ved å sikre en effektiv visumbehandling.

For hele perioden (2014-2020) dreier det seg om norske bidrag på om lag 820 millioner kroner, basert på en beregning i samsvar med fordelingsnøkkelen i Schengen-avtalen. Netto-bidraget blir imidlertid lavere, fordi også Norge vil få tildelt midler fra fondet til samfinansiering av prosjekter for å styrke egen yttergrensekontroll.

Ordningen er en del av Det indre sikkerhetsfondet og erstatter Yttergrensefondet som Norge har deltatt i fra 2007 til 2013. Rettsaktene er Schengen-relevante og det er nødvendig for Norge å godkjenne dem for å kunne fortsette i Schengen-samarbeidet.