Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utviklingsministeren: Svært glad for styrking av Verdensbanken

- Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftsmålene. At Verdensbanken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder USD, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Forhandlingene om kapitaløkningen ble sluttført under Verdensbankens vårmøte i Washington lørdag kveld. For Norge innebærer dette en økning på anslagsvis 790 millioner kroner i perioden fra 2020 til 2025. Utviklingsministeren og statssekretær Jens Frølich Holte representerte Norge på vårmøtet. I tillegg til kapitaløkningen stod tema som bærekraftig utvikling, hav, utdanning, helse, kvinners rettigheter, jobbskaping, klima og miljø på dagsorden.

Fra vårmøtet i Verdensbanken - med utviklingsminister Nikolai Astrup til venstre for Kristalina Georgieva, leder av Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling. Foto: Guri Solberg, UD
Fra vårmøtet i Verdensbanken - med utviklingsminister Nikolai Astrup til venstre for Kristalina Georgieva, leder av Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling. Foto: Guri Solberg, UD

- For at vi skal lykkes med å løse de store utfordringene som verden står overfor, trenger verden sterke multilaterale institusjoner. Verdensbanken er på grunn av sin tyngde, kunnskap og evne til å mobilisere store kapitalstrømmer, i en særstilling. Dette er bakgrunnen for at hele ni prosent - 3,14 milliarder kroner - av vår bistand i 2017 gikk via Verdensbanken, sier utviklingsministeren.

Verdensbanken bidrar årlig med om lag 60 milliarder dollar til rimelige, langsiktige lån til utviklingsland og framvoksende økonomier. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene. Banken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Den felles styrerepresentanten er for tiden dansk.

Til toppen