Utenriksminister Børge Brende oppfordrer Sør-Sudans regjering til å sluttføre fredsavtale

Utenriksminister Børge Brende ber Sør-Sudans regjering om å undertegne fredsavtalen som ble framforhandlet under IGAD+-toppmøtet, og oppfordrer alle parter til å gjennomføre den.

Etter toppmøtet som ble arrangert av den regionale samarbeidsorganisasjonen (IGAD) i Addis Abeba, uttalte Brende:

- Jeg ser positivt på de framskritt som ble gjort under gårsdagens toppmøte om Sør-Sudan, der det ble undertegnet en fredsavtale mellom opposisjonen og de andre sørsudanske partene. Men jeg er dypt skuffet over at den sørsudanske regjeringen ennå ikke har undertegnet avtalen, og vil på det sterkeste oppfordre den til umiddelbart å gjøre dette. Jeg oppfordrer også alle partene til fullt ut å forplikte seg til å iverksette avtalen. Etter 20 måneder med krigshandlinger der to millioner mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, er en ytterligere utsettelse til etter 17. august helt uakseptabelt. Norge står, sammen med de andre medlemmene av Troikaen, fullt og helt på det sørsudanske folkets side, og oppfordrer regjeringen til å skape fred. Vi vil rådføre oss med våre regionale og internasjonale partnere om hvilke tiltak som nå må treffes.

Til toppen