Sunn, trygg og smart «teknologisk»-mat

Forskere skal undersøke hvordan ny teknologi kan brukes til å produsere nok, sunn og trygg mat.

Forskerne vil finne frem til måter å produsere mat med færre allergener, og mat som motvirker livsstilsykdommer eller mat som med forlenget levetid bidrar til å redusere matsvinn. I delprosjektet skal forskere undersøke og analysere hvordan nye matteknologier påvirker innholdsstoffer i maten og potensiale til å utløse matallergier. Et av målene er å utvikle et digitalt hjelpemiddel som gjør det enklere for matindustrien å ta kunnskapsbaserte avgjørelser underveis i innovasjonsprosesser. Det kan bidra til at nye produkter når forbrukerne.

Forskningsprosjektet ledes av Nofima, og skjer i samarbeid med Veterinærinstituttet, Bamagruppen, Findus Norge AS, Den Stolte Hane, Fjordland, Fjordkjøkken og MatBørsen samt Hoff. Prosjektet er finansiert gjennom Bionærprogrammet, Norges forskningsråd og skal gå over fire år.

Til toppen