Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge er et land av frivillige

Samarbeid om prosjektet Sunne kommuner i Kristiansand

- Det er flott å se hvordan Kristiansand kommune og frivilligheten samarbeider om prosjektet Sunne kommuner, sa kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han besøkte Kristiansand.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening, generalsekretær Nils Øveraas og Marit Sølsnæs i DNT Sør
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening, generalsekretær Nils Øveraas og Marit Sølsnæs i DNT Sør.

 
Manus, med forbehold om endringer under fremføring.

 
Det er en stor glede å få lov til å være med på denne markeringen av kommunalt og frivillig samarbeid.

Både kommunene og frivilligheten representerer på mange måter grunnmuren i vårt samfunn

- Kommunene danner rammen om lokaldemokratiet
- Frivilligheten skaper levende og gode lokalsamfunn

Et land av frivillige
Norge er et land av frivillige – de frivillige organisasjonene står sterkt.
Jeg håper det er med dere som med meg. Når jeg tenker på hva som skaper begeistring, glede og samhold.

Så er det ofte knyttet til arbeid sammen med andre frivillige; på tur, i barneteateret eller på fotballbanen.
- Å kunne delta bare fordi man har lyst, fordi man vil dele opplevelser med andre er frivillighetens styrke
- Frivilligheten bygger ned barrierer mellom mennesker, generasjoner og kulturer
Frivilligheten skaper samhold, et varmere og mer menneskelig samfunn – ja, det er helse i hver dråpe.

Flott å se hvordan Kristiansand kommune og frivilligheten samarbeider om prosjektet Sunne kommuner
I Norge har vi opplevd forbedringer i helse og økt levealder i hele landet.
Likevel ser vi at flere blir tyngre, flere sitter i ro, og livsstilssykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet

Her i Kristiansand ser vi et strålende eksempel på hvordan frivillige organisasjoner som Turistforeningen, 4 H og friluftsrådet har bidratt til å få barn, unge og voksne ut og i aktivitet.

Det handler om at det skal bli enklere å ta gode helsevalg.
Når byene vokser er det avgjørende at vi tenker miljø og helse.

- Når turveiene er hyggelige og rett utenfor stuedøra blir det enklere å gå ut av døra og ta en tur både i hverdagen og på fritiden. Slik det er her i Kristiansand
- Det blir enklere å ta sykkelen når det er trivelige og trygge sykkelstier rett ved der du bor.
- Det blir mye tryggere å slippe barna ut til lek og ulike aktiviteter når det er varierte muligheter for barn og unge i ulike aldre i nærmiljøet.
Som vi ser her i Tresse i Kristiansand

Igjen takket være Turistforeningen, Friluftsrådet og Kristiansand kommune

De frivilliges engasjement er viktig.
Utålmodighet og pågangsmot uvurderlig.

Kommunene må forebygge
Samtidig er kommunenes ansvar for å tenke miljø, helse og forebygging avgjørende.
Å skape sammenhengende turveier og sykkelstier fra boligområder til skogen eller vannet, stranda og byen gjør det enklere å gjøre det som er godt for helse, trivsel og miljøet.   

I prosjektet Sunne kommuner blir arbeidet for folkehelse tatt på alvor

Gjennom partnerskap med frivillige organisasjoner har man også fått til innovasjon i det helsefremmende arbeidet

Jeg vet at Kristiansand tidlig etablerte et tett samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner for å gjøre turveier ut fra bysentrum, kyststien langs fjorden og bystranda tilrettelagt for funksjonshemmede.

Gjennom god planlegging og bred medvirkning har Kristiansands arbeid bl.a. med å gjøre det urbane friluftslivet tilgjengelig for alle, ført til at kommunen ble en foregangskommune i Handlingsplanen for universell utforming.

Erfaringer og kompetanse fra Kristiansand har blitt brukt i meget stor grad i andre kommuner i Norge.

Mye å lære
Andre friluftsråd og frivillige organisasjoner har mye å lære av erfaringene i Kristiansand
Kristiansand fikk i 2013 Nordic Green Space Award for strandpromenaden. Det er en høythengende kvalitetsmerking av grøntområder i Norden.

Strandpromenaden har utviklet seg til et svært attraktivt grøntområde nær sentrum. Den er rik på aktiviteter, universelt utformet og har store opplevelseskvaliteter og en flott bystrand.

Det er imponerende å høre om alt dere gjør for å bidra til bedre folkehelse og spesielt for dem som trenger en vennlig hånd eller tilbud for å få oppleve det vi andre tar for gitt.

Dette bidrar både til den fysiske og mentale folkehelsen.

Jeg hører at Tresse er kunstisbane når vinteren tilsier det – jeg håper det blir noen dager og netter som blir kalde nok til at også den aktiviteten kan tilbys befolkningen.

Jeg ønsker lykke til videre med dette spennende arbeidet.

Til toppen