Supplerende brev om jobbtelefon i høyrisikoland

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et supplerende brev til Stortinget om praksis hos politisk ledelse i alle departementer om jobbtelefoner og høyrisikoland.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 13. august et brev med svar på spørsmål nr. 2013 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

I departementenes arbeid med oppfølging av sikker reisegjennomføring har enkelte kommet med nye opplysninger. Departementet har derfor sendt et supplerende brev.

Les brevet her: Spørsmål nr. 2013 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes – tilleggsinformasjon

Til toppen