Supplerende brev til ESA om avgift på sjokolade- og sukkervarer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I brev av 28. februar 2020 til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) fastholder Finansdepartementet at særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ikke innebærer statsstøtte og at den i motsatt fall ikke er ulovlig statsstøtte.

I brevet gis supplerende informasjon om produkter som ble tatt ut av avgiften i 1998. I brevet presenteres også tall som viser at forbruket av sjokolade- og sukkervarer økte fra 1970-årene til midten av 1990-årene.