Surr om rettshjelp i Norgerhaven

Replikk, Aftenposten 29. august

Frode Sulland kritiserer igjen «eksporten» av fanger til fengselet Norgerhaven i Nederland, i Aftenposten 23. august. I tillegg surrer han nå inn temaet fri rettshjelp. Sulland bør slutte å sutre og innse at avtalen i Nederland er en realitet.

I utgangspunktet har innsatte ikke krav på fri rettshjelp. Det finnes unntak som kan medføre krav på fri rettshjelp. Disse reglene vil også gjelde i Norgerhaven.

Sulland må innse at det er snakk om innsatte som har begått en kriminell handling og som har fått en dom og sin frihet innskrenket. Deres tilstand er den samme bak en mur i Nederland som den er bak en mur i Norge.

Det virker som om Sulland dytter utsatte grupper foran seg for å få mer penger til seg selv og at det er motivet? Og så lurer jeg på følgende: Hvor ofte drar Frode Sulland på besøk til tidligere klienter som soner i Tromsø eller Vadsø? Det kan virke som om han er der stadig vekk etter domfellelse. Eller at han rett og slett konstruerer problemer.