Lavere vekst i statsforvaltningen enn i samfunnet for øvrig

En ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser en vekst på 0,5 prosent i antall ansatte i statsforvaltningen fra 2018 til 2019. - Veksten i sentralforvaltningen (departementer og direktorater) er betydelig lavere nå enn under forrige regjering og viser at vi har klart å bremse veksten, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I rapporten fra DFØ kommer det frem at antall ansatte i statsforvaltningen (det utøvende apparatet underlagt regjeringen) økte med 853 ansatte fra 2018 til 2019. Det er en vekst på 0,5 prosent. Sysselsettingsveksten i hele samfunnet var 0,9 prosent i samme periode. Det betyr at regjeringens ambisiøse mål i Granavolden-plattformen om at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen skal være lavere enn den generelle sysselsettingsveksten, er oppfylt.

– Jeg er glad for at veksten i statsforvaltningen er lavere enn i resten av samfunnet. Veksten er også denne gangen størst innenfor regjeringens satsingsområder, blant annet som et resultat av at vi har ansatt flere politifolk og satset på høyskolene og universitetene, sier Astrup.

Rapporten viser at veksten også har avtatt i direktoratene, Fra 2009 til 2013 var veksten i direktoratene 4,8 prosent. Fra 2018 til 2019 var veksten rundt 1 prosent.  Økningen er hovedsakelig innenfor Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, NAV, Utlendingsdirektoratet og Jernbanedirektoratet.

– Økt satsing på barnefamilier, digitaliseringsprosjekter i NAV, økt arbeidsmengde på utlendingsfeltet og oppbemanning i det nye Jernbanedirektoratet er blant årsakene til veksten i disse direktoratene, sier Astrup.

Les hele rapporten på nettsidene til DFØ

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00